Obsah

Autorská beseda - Tajemství Querburů (Michal Vlk)

Dne 24. 9. představil Michal Vlk žákům ZŠ Štramberk knihu Tajemství Querburů, kterou nejen sám napsal, ale také ilustroval. Žáci se do besedy aktivně zapojili, za správné odpovědi si odnesli pastelky a nejpilnejší žákyně dokonce knihu Tajemství Querburů.