Obsah

Vznik a vývoj písma

Děti ze 4.A a 4.B přišly do knihovny na besedu o vzniku a vývoji písma, kde se dozvěděly o historii písma a také měly možnost vyzkoušet si psaní brkem.