Knihovna Štramberk

Knihovna Štramberk
Čas odpouštění
Čas odpouštění
Květ pouště
Květ pouště
Vypadni z mýho života!
Vypadni z mýho života!
Jižní Amerika
Jižní Amerika
Cesty za dobrodružstvím
Cesty za dobrodružstvím
Téměř bez šance
Téměř bez šance
Zapadákov
Zapadákov
Msta písecké panny
Msta písecké panny
Emma
Emma
Dívka v pavoučí síti
Dívka v pavoučí síti
Zahráváš si s ohněm
Zahráváš si s ohněm
Syn
Syn

Městská knihovna Štramberk

Knihovna Štramberk


Náměstí 18
742 66 Štramberk

Knihovnice: Bc. Kateřina Mlejnková

Tel.: 558 840 620
E-mail: mk@stramberk.cz

Život ve Štramberku nebyl nikdy snadný – dřiny, hladu a bídy si naši předkové užili víc než dost. Přesto jim byla česká kniha i v těžkých dobách vždy útěchou. Ve starých dřevěných chalupách měli pod „povalem“ polici a na ní vždy nějakou knihu, v níž čítávali. I T. G. Masaryk ve volebním roce 1907 při návštěvě leckteré chalupy shlédl pěknou řádku knih, za níž by se žádný inteligent nemusel stydět.

Už na přelomu 19. a 20. století si Musejní a průmyslová jednota pro Štramberk a okolí (založena 19. 5. 1899) začala budovat svou odbornou knihovnu s díly přírodovědeckými, národohospodářskými i archeologickými. „K všeobecnému vzdělávání přispívala taky Palackého knihovna, která měla více než 800 svazků, knihovna Katolické jednoty s více než 600 svazky a knihovna Kotouč, která měla 100 svazků a byla přístupna svým členům“ … píše se v pamětním listě městského úřadu vloženého do makovice věže kostela v roce 1907.

Veřejná knihovna vznikla ve Štramberku na konci roku 1920. Počátek byl velmi těžký. Některé knihy občané darovali, některé se kupovali. Postupně knih i čtenářů přibývalo. Pro obecní knihovnu byl stanoven řád a ustavila se knihovní rada.

Už v roce 1926 měla knihovna 1026 svazků, z toho 250 naučných a 197 čtenářů si vypůjčilo více než 7 700 knih.

V roce 1931 byl postaven „hasičský dům“ a v něm našla místo i obecní knihovna. Do roku 1977 měla knihovna místní působnost. Od roku 1977 do 1. 7. 1993 byla součástí Okresní knihovny Nový Jičín a plnila střediskovou funkci pro obec Ženklavu. V současné době je jedním z kulturních zařízení města Štramberk.

V dubnu roku 2001 se knihovna přestěhovala do nově opravené budovy Penzionu ,,Stará škola". Půjčovna byla vybavena novým nábytkem, dvěma počítači s připojením na Internet, zvlášť bylo zřízeno dětské oddělení. Knihy se začaly zpracovávat automaticky - systémem Clavius.

 
load