Knihovna Štramberk

Knihovna Štramberk
Život po tobě
Život po tobě
Cizinec
Cizinec
Druhé líbánky
Druhé líbánky
Chlapec, který rozdával sny
Chlapec, který rozdával sny
Jednou časně zrána
Jednou časně zrána
Kulka
Kulka
Létala jsem za sluncem
Létala jsem za sluncem
Maestra
Maestra
Pravidla lásky
Pravidla lásky
Tři přání
Tři přání

Městská knihovna Štramberk

Knihovna Štramberk


Náměstí 18
742 66 Štramberk

Knihovnice: Bc. Kateřina Mlejnková

Tel.: 558 840 620
E-mail: mk@stramberk.cz

Život ve Štramberku nebyl nikdy snadný – dřiny, hladu a bídy si naši předkové užili víc než dost. Přesto jim byla česká kniha i v těžkých dobách vždy útěchou. Ve starých dřevěných chalupách měli pod „povalem“ polici a na ní vždy nějakou knihu, v níž čítávali. I T. G. Masaryk ve volebním roce 1907 při návštěvě leckteré chalupy shlédl pěknou řádku knih, za níž by se žádný inteligent nemusel stydět.

Už na přelomu 19. a 20. století si Musejní a průmyslová jednota pro Štramberk a okolí (založena 19. 5. 1899) začala budovat svou odbornou knihovnu s díly přírodovědeckými, národohospodářskými i archeologickými. „K všeobecnému vzdělávání přispívala taky Palackého knihovna, která měla více než 800 svazků, knihovna Katolické jednoty s více než 600 svazky a knihovna Kotouč, která měla 100 svazků a byla přístupna svým členům“ … píše se v pamětním listě městského úřadu vloženého do makovice věže kostela v roce 1907.

Veřejná knihovna vznikla ve Štramberku na konci roku 1920. Počátek byl velmi těžký. Některé knihy občané darovali, některé se kupovali. Postupně knih i čtenářů přibývalo. Pro obecní knihovnu byl stanoven řád a ustavila se knihovní rada.

Už v roce 1926 měla knihovna 1026 svazků, z toho 250 naučných a 197 čtenářů si vypůjčilo více než 7 700 knih.

V roce 1931 byl postaven „hasičský dům“ a v něm našla místo i obecní knihovna. Do roku 1977 měla knihovna místní působnost. Od roku 1977 do 1. 7. 1993 byla součástí Okresní knihovny Nový Jičín a plnila střediskovou funkci pro obec Ženklavu. V současné době je jedním z kulturních zařízení města Štramberk.

V dubnu roku 2001 se knihovna přestěhovala do nově opravené budovy Penzionu ,,Stará škola". Půjčovna byla vybavena novým nábytkem, dvěma počítači s připojením na Internet, zvlášť bylo zřízeno dětské oddělení. Knihy se začaly zpracovávat automaticky - systémem Clavius.

 
load