Obsah

Ceník služeb

Čtenářské poplatky

Dospělí

100,- Kč / ročně

Děti do 15 let

50,- Kč / ročně

Meziknihovní výpůjční služba - poštovné

100,- Kč / kus

Rezervace dokumentu

5,- Kč

Rešerše

50,- Kč

Černobílý tisk A4 - jednostranně

2,- Kč

Černobílý tisk A4 - oboustranně

4,- Kč

Černobílý tisk A4 - obrázek

7,- Kč

Internet

zdarma

Upomínky

Nedodržení termínu

5,- Kč

1. upomínka

20,- Kč

2. upomínka

30,- Kč

3. upomínka

50,- Kč

Doporučený dopis

100,- Kč

Ztráta publikace

pořizovací cena + 100,-Kč

Poškození čárového kódu

30,- Kč