Obsah

 

 

Čtenářské poplatky

 

Dospělí

 

150 Kč / ročně

Děti do 15 let

 

Senioři nad 80 let

70 Kč / ročně

 

Zdarma

Meziknihovní výpůjční služba – poštovné

 

100 Kč / kus

Rezervace dokumentu

Zdarma

 

Rešerše

100 Kč

 

Černobílý tisk A4 – jednostranně

2 Kč

 

Černobílý tisk A4 – oboustranně

4 Kč

 

Černobílý tisk A4 – obrázek

 

7 Kč

Barevný tisk A4 – jednostranně

 

15 Kč

 

Barevný tisk A4 – oboustranně

30 Kč

 

Internet

 

Zdarma

 

Upomínky

 

Nedodržení termínu

1 Kč za 1 dokument / den

 

Maximální výše pokuty

 

300 Kč

Ztráta nebo poškození hry nebo Albi tužky

 

Cena hry nebo Albi tužky

Ztráta publikace

Pořizovací cena publikace

 

Duplikát průkazky

5 Kč

 

Vyřazený dokument

 

5 Kč

 

Ceník nabývá účinnosti od 18.04.2024