Obsah

Ceník služeb

Čtenářské poplatky od 1. 6. 2022

Dospělí 

150,- Kč / ročně

Senioři nad 80 let

zdarma

Děti do 15 let

70,- Kč / ročně

Meziknihovní výpůjční služba - poštovné

100,- Kč / kus

Rezervace dokumentu

zdarma

Rešerše

100,- Kč

Černobílý tisk A4 - jednostranně

2,- Kč

Černobílý tisk A4 - oboustranně

4,- Kč

Černobílý tisk A4 - obrázek

7,- Kč

Internet

zdarma

Upomínky

Nedodržení termínu

1,- Kč za 1 domument / den

Maximální výše pokuty

300,- Kč

Ztráta nebo poškození hry nebo Albi tužky

cena hry nebo Albi tužky

Ztráta publikace

pořizovací cena publikace

Duplikát průkazky

5,- Kč

Vyřazený dokument

5,- Kč