Obsah

Lekce pro školy

Oddělení pro děti a mládež nabízí mateřským a základním školám celou řadu knihovnicko-informativních lekcí. Vybrat si lze z naší nabídky, popř. je možné i téma dohodnout. Neváhejte a propojte svou výuku s knihovnickým prostředím!

Mateřské školy

 • tradiční seznámení s knihou a knihovnou
 • vyprávění a čtení pohádek - známé pohádkové postavy, určování jejich charakteristických vlastností, rozlišování dobra a zla: H. Ch. Andersen, V. Čtvrtek, K. Čapek, K. J. Erben, J. Drda, Fr. Hrubín a další
 • říkadla a verše hravou formou - čtení, doplňování...
 • seznámení s novými knihami pro nejmenší čtenáře
 • povídání o adventu, Vánoce v pohádkách , Vánoce s Ladou, lidové zvyky a tradice
 • výtvarná dílna - dle tématu a ročního období
 • mateřská školka maluje oblíbené pohádkové postavičky pro knihovnu
 • čtení pohádek před spaním

Základní školy

 • co knihovna nabízí, seznámení s knihovnou, prohlídka oddělení pro děti a mládež
 • pojďme si přečíst, možnost nahlížení do knížek dle vlastního výběru
 • jak vzniká kniha, Staré versus nové knihy, Hrátky s literaturou
 • cyklus čteme spolu - společné předčítání poutavých příběhů, vyprávění o ukázce, o postavách - jejich charakteristika
 • zkouška znalosti čtení, poznávání autora, registrace nových čtenářů
 • jak vyhledávat informace v knihovně
 • naši současní spisovatelé a nejčtenější autoři - ukázka z knih
 • pověsti a pohádky z našeho kraje
 • čtenářská dílna pro začínající čtenáře
 • výtvarná dílna - zahraj si na ilustrátora, výrobky dle aktuálního tématu a období
 • cyklus lidové zvyky - Vánoce, advent, Velikonoce, porovnání našeho životního stylu se stylem našich předků
 • pomůžeme připravit lekce dle vámi zvolených témat, přizpůsobených právě probírajícímu učivu - po dohodě s učitelem připrava knih a materiálu, naučná literatura, encyklopedie