Obsah

Meziknihovní služby

Pro uživatele knihovny

Prostřednictvím meziknihovní služby má registrovaný čtenář možnost objednat z jiné knihovny dokumenty, které nemá knihovna ve svém fondu.

Dokumenty je možné objednávat pouze osobně v oddělení pro dospělé čtenáře.

Výpůjční lhůtu takto zapůjčených dokumentů stanovuje individuálně půjčující knihovna, ta také rozhoduje o výši poplatků.

Prodlužování lhůty meziknihovních výpůjček je možné pouze po dohodě s odpovědným pracovníkem .

Podmínky poskytování meziknihovní služby jsou dány knihovním řádem Městské knihovny Štramberk., dále pak vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny Národní knihovny ČR.

Pro knihovny

Využívat služby MVS může pouze knihovna zaregistrovaná v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Způsoby objednávání dokumentů

prostřednictvím on-line katalogu knihovny, má-li žádající knihovna již vytvořeno uživatelské konto s přístupovým PINem,

Základní výpůjční doba

1 měsíc