Obsah

Rozvoz knih

Městská knihovna ve spolupráci s městským úřadem nabízí osamoceným imobilním čtenářům, popř. čtenářům starších 70 let věku s omezenou schopností pohybu výběr a rozvoz knih a časopisů domů.

Rozvoz je zajištěn pouze na území města, zpravidla poslední úterý v měsíci. Rozvoz samotný je zdarma. Žádost o zařazení do programu podejte prostřednictvím oddělení, ve kterém jste registrováni, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty: mk@stramberk.cz 

Bližší informace získáte na telefonním čísle: 558 840 620