Obsah

Přehled služeb knihovny

 • půjčování knih, novin a časopisů, včetně volných knihovních jednotek z regionálního výměnného souboru
 • meziknihovní výpůjční služba
 • rezervační služba (objednávání volných knihovních dokumentů, rezervace půjčených dokumentů)
 • sestavování tematických knižních balíčků na objednávku
 • on-line katalog
 • on-line katalog regionálního výměnného souboru
 • informační činnost
 • bibliograficko-informační služba
 • regionální literatura a informace
 • Internet
 • kopírování
 • knihovnicko-informační lekce pro základní a mateřské školy
 • hudební besedy pro školy
 • besedy o historii města a regionu
 • prodej vyřazených knih

Oddělení pro dospělé čtenáře

 • výpůjčky naučné literatury a beletrie
 • výpůjčky časopisů
 • besedy
 • meziknihovní výpůjční služba
 • rezervační služba
 • on-line katalog
 • bibliograficko-informační služba
 • regionální literatura a informace
 • kopírovací služby

Oddělení pro děti a mládež

 • výpůjčky naučné literatury a beletrie
 • výpůjčky časopisů pro děti
 • besedy pro školy, mateřské školy a další skupiny dětí
 • soutěže a kvízy
 • on-line katalog
 • internet