Obsah

Pasování na čtenáře

Ve středu 22. 6. se konalo slavnostní Pasování na čtenáře. Děti předvedly své čtenářské umění a slíbily, že knihy budou chránit a opatrovat. Po sestavení svého jména z písmenek poklekly před královnu, která je pasovala na rytíře řádu čtenářského.